Khoan rút lõi bê tông

Khoan rút lõi (khoan ống) bê tông khoan từ bán kính 25mm đến phi 500mm, độ sâu tối đa của mũi khoan chiều sâu không hạn chế.