Máy khoan rút lõi bê tông được ứng dụng trong việc:
- Tạo lỗ để làm đường ống nước, điện, điện lạnh, lấy mẫu bê tông, phá dỡ công trình
- Không gây tiếng ồn, không gây bụi, không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình.